Kapitel 2 Excel optimering

Hent spørgsmålene i Excel format her.

2.1 Excel målsøgning

En virksomhed har prisafsætningsfunktionen: P = -0,25Q + 1000

Find skæringen med Q-aksen vha. Målsøgning.

2.1.1 Videoløsning Excel målsøgning2.2 Tegn prisafsætningsfunktionen

Tegn prisafsætningsfunktionen i Excel.

2.2.1 Videoløsning tegn prisafsætningsfunktionen2.3 Tegn omsætningen

Tegn omsætningen når prisafsætningsfunktionen er: P = -0,25Q + 1000

2.3.1 Videoløsning tegn omsætningen2.4 Tegn MR grænseomsætningen

Tegn MR grænseomsætningen ind i figuren med prisafsætningsfunktionen P.

2.4.1 Videoløsning tegn MR grænseomsætningen2.5 Bestem TVC

Virksomheden har følgende variable omkostninger ved forskellige afsætninger.

Afsætning Q TVC
0 0
500 250000
1500 450000
3000 1200000

Bestem forskriften for TVC vha. Tendenslinje
Indtegn TVC i figuren for TR

2.5.1 Videoløsning bestem TVC2.6 Bestem MC

Bestem MC ud fra forskriften for TVC Indtegn MC i figuren for P og MR

2.6.1 Videoløsning bestem MC2.7 Bestem DB

Bestem dækningsbidraget DB og det marginale DB MDB.
Indtegn DB og MDB i figurerne.

2.7.1 Videoløsning bestem DB og MDB2.8 Bestem optimal afsætning målsøgning

Bestem optimal afsætning vha målsøgning.

2.8.1 Videoløsning bestem optimal afsætning2.9 Bestem optimal afsætning Solver.

Bestem optimal afsætning ved at maksimere DB vha solver.

2.9.1 Videoløsning bestem optimal afsætning Solver2.10 Indtegn optimal afsætning

Indtegn den optimale afsætning i begge diagrammer.

2.10.1 Videoløsning indtegn optimal afsætning2.10.2 Excel besvarelse opgtimering

Hent løsningsforslaget til optimeringsopgaven i Excel format her.

2.11 Ekstraopgave Excel lineær programmering

Nedenfor er en videogennemgang af en gammel eksamensopgave fra HA Manegerial Economics, denne vedr. lineær programmering. Man kan benytte Excel Solver til at løse opgaven.

2.11.1 Video Excel besvarelse lineær programmering2.11.2 Excel besvarelse lineær programmering

Hent løsningsforslaget i Excel format her.